Healthcare Consulting - Top Quality Aesthetic

The ultimate experience

Hastalarımıza tedavi için ihtiyaç duydukları bilgileri ve faydalı tıbbi tavsiyeleri veriyoruz ve gerekli işlemleri yürütmede kararlar alıyoruz, Ameliyat olsun ya da olmasın. Sertifikalı doktorlarımız hastalarımıza hizmet vermeye adamıştır.

MON-FRI

Saturday

Sunday

10:00 – 20:00

10:00 – 17:00

12:00 – 17:00

TIM LLC .Licence No: A – 7042
Inonu Mh. Cumhuriyet Cd. No : 105/1 
Şişli / ISTANBUL / TURKEY

Our Services

breast augmentation by fat istanbul

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Çeşitli rekonstrüksiyon seçenekleri mevcuttur. Memeleri normal şekline, boyutuna ve görünümüne geri getirebilirler. Bazı seçenekler arasında, göğsünüzden, sırtınızdan, kalçalarınızdan veya eksik göğsünüzü yeniden yapılandırmak için başka bir alandan alınan otolog flep adı verilen bir doku  kullanılması gerekir.

Meme Rekonstrüksiyonu (Yeniden Şekillendirme)

Anatomi
Meme, şekil sağlayan yağ dokusu ile çevrili meme bezlerinden, süt kanallarından, destek sağlayan bağlardan ve bağ dokusundan oluşur. Pektoralis kasları göğüslerin altında yatar, bunları kaburgalarınızdan ayırır. Meme, meme ucundaki minik kas lifleri dışında kas dokusu içermez. Meme ucunun etrafındaki dairesel, koyu renkli bölgeye areola denir. Kan, memeye bir kan damarı ağı tarafından besler, hücrelere oksijen ve besin sağlar ve atıkları giderir. Enfeksiyonla savaşmaya ve atık malzemeyi elimine etmeye yardımcı olan bir sıvı olan lenf, bir dizi lenf damarı ve lenf nodu yoluyla meme ve vücudun geri kalan kısmında dolaşır. Mastektomi sırasında tüm yağ dokusu, bağ dokusu ve bezler çıkarılır. Bulgulara ve kanserin boyutuna bağlı olarak, koltuk altındaki bölgedeki lenf düğümleri de çıkarılabilir. Cilt koruyucu ve meme koruyucu mastektomi seçenekleri olmasına rağmen, meme kanseri ve areola, tekrarlayan kanser riskini en aza indirmek için yaygın olarak çıkarılır.

Hazırlık
Genel cerrah ve plastik cerrah genellikle bakımınızı koordine etmek için birlikte çalışacaktır. Cerrahınızdan önce, cerrahlar insizyon, doku flepleri veya implant yerleştirme için gerekli işaretler dahil olmak üzere kendi prosedürünüz için kılavuzlar çizecektir. Uyuduğunuz ve ağrı hissetmeyeceğiniz genel anestezi uygulanacaktır. Meme rekonstrüksiyonu prosedürleri, hangi işlemin seçildiğine,  bir veya iki göğsün yeniden yapılandırılıp yapılandırılmadığına bağlı olarak genelde iki ile beş saat arasında sürer.

Flaps ile Meme Yeniden Yapılanma Seçenekleri
Otolog kapaklarla yeniden yapılanma seçenekleri pedikül kanatları veya serbest kanatlar olarak bilinenlerle yapılabilir. Pedikül flepleri orijinal kan kaynaklarına bağlı kalırken, serbest flepler vücudun bir bölgesinden tamamen ayrılır ve başka bir bölgedeki küçük kan damarlarına yeniden bağlanır. Cerrah, alınan  kapaktan damarları görselleştirmek ve onları mikrocerrahi olarak bilinen bir teknik ile meme bölgesindeki damarlara bağlamak için bir mikroskop kullanır. Her ne kadar flep hasat sahasındaki zayıflık, kaslar genellikle sağlam kaldığından dolayı daha az problem yaratabilse de, mikrocerrahi prosedürlerinin daha karmaşık olduğu düşünülmektedir, çünkü yeterli kan dolaşımını sağlamak ve flebin kaybını önlemek için damarların dikkatli bir şekilde takılması gerekir. Bazı yaygın kanat türlerinden (pedikül kanatları olsun olmasın) ve bir karar verirken göz önünde bulundurulacak faktörlerin bulunduğu bir tablo gösterilir. Bu animasyonun sonraki bölümleri, daha yaygın yapılanma seçeneklerinden birkaçına genel bakış sağlayacaktır.

TRAM Flaps
Alt karından hasat edilen bir kapak türü, TRAM (enine rektus abdominis kası) kapağıdır. Bir TRAM kanadı bir pedikül veya serbest bir kanadı prosedürü olarak gerçekleştirilebilir. Karnından deri, yağ ve kas dokusunun oval bir kısmı alınabilir. Pedikül flebi versiyonunda, flebe kan sağlamak için kas dokusu ve kan damarları bağlı kalır. Bir veya her iki memenin de yeniden yapılandırıldığına bağlı olarak, kanadın bir veya iki yarısı buna göre kullanılacaktır. Flep, derinin altına göğüs bölgesine tünellenir ve yeni meme höyüğü oluşturulur. TRAM pedikül flebi karın dokusunu kullanan diğer fleplerle benzerlik gösterse de, mikrocerrahinin komplikasyonlarını önleyen daha kısa bir cerrahidir. Bununla birlikte, TRAM pedikül flepinin bir dezavantajı, karın dokusunun bozulmasına neden olabilecek kas dokusunun bozulmasının daha muhtemel olmasıdır. Serbest flep versiyonunda cilt ve yağ dokusu karnından ayrılır. Mikrocerrahi, göğüsteki kan damarlarını yeni yerleştirilen kapağa bağlamak için kullanılır. Serbest flep modeli, cerrahın karın kasının tamamını olmasa da çoğunu korumasına izin verebilir.

DIEP & SIEP Serbest Kapakları
Abdominal bölgeden benzer iki flep tipi, onları besleyen damarlar için adlandırılmıştır. Bir DIEP (derin alt epigastrik perforatör) flep, ana kan olarak derin alt epigastrik arteri ve veni besleyen dokuyu kullanır. Bir SIEP (yüzeysel alt epigastrik perforatör) flebi, birincil kan beslemesiyle yüzeysel alt epigastrik artere sahiptir. Hem DIEP hem de SIEP serbest flep prosedüründe, karın içine oval bir kesi yapılır ve cilt ve yağ dokusu eksize edilir. TRAM içermeyen bir flepte olduğu gibi, cerrah da kanlarını yeni damarlarına bağlamak için mikrocerrahi kullanır.

Gluteal Free Flaps
Kalça bölgesinden elde edilen iki kanat tipi de onları besleyen gemiler için adlandırılmıştır. Bir SGAP (üstün gluteal arter perforatörü) serbest flebi, birincil kanı olarak üstün gluteal arter ve veni sağlayan deri ve yağ dokusunu kullanır. Bir IGAP (inferior gluteal arter perforatörü) serbest flep, primer kanı olarak inferior gluteal arteri ve veni besleyen dokuyu kullanır. Bir SGAP için oval şekilli doku kapağı üst kalçadan alınır, oysa bir IGAP için doku alt kalçadan alınır. Mikrocerrahi, bu prosedürde de kullanılır, göğüsteki kan damarlarının flepte bulunanlara bağlanmasını sağlar.

Latissimus Dorsi Pedicle Flap
Bir Lat (Latissimus Dorsi) Pedicle Flap, yeni bir göğüs höyüğü oluşturmak için üst sırtınızdan dokular kullanır. Lat flep prosedürü, omuz kanadının altında ve koltuk altı altında bulunan büyük latissimus dorsi kası için adlandırılmıştır. İşlem, kayıp meme dokusunu yeniden şekillendirmek için kas, cilt ve yağın bu alandan göğsün önüne taşınmasını içerir. Kas, koltuk altı bölgesine bağlı kalır ve kan damarları, kanın kanlanmasını sağlamak için sabit ve sağlam kalır.

Silikonlar İle  Yeniden Yapılanma Seçenekleri
Farkında olduğunuz gibi, meme rekonstrüksiyonunun birçok seçeneği vardır. İmplantlar, tek başına veya bir kapakla kombinasyon halinde, eksik meme kesesini yeniden oluşturma prosedürü için kullanılabilir. Bir deri koruyucu mastektomi yapılırsa, burada göğüs derisinin büyük kısmı korunursa, göğsü derhal yeniden yapılandırmak için tek başına bir implant kullanılabilir. Genel cerrah mastektomiyi tamamladıktan sonra, plastik cerrah yerinde tutmak için implantı pektoralis kasının altına yerleştirir. Mastektomi cildi göğsünde düz ve sıkı bir şekilde bırakırsa, iki aşamalı bir implant işlemi kullanılabilir. İlk aşamada, geçici bir doku genişletici, tuzlu su çözeltisi adı verilen az miktarda steril tuzlu su ile yerleştirilir ve hafifçe genişletilir. Doku genişletici, düzenli ziyaretlerde az miktarda salin enjekte edilerek birkaç hafta yavaş yavaş büyütülür. Doku, yeni göğsünüz için istenen boyuta genişlediğinde, işlemin ikinci aşaması, genişleticiyi kalıcı bir salin dolgulu veya silikon jel dolgulu meme implantı ile değiştirir. Bazı durumlarda, doku genişletici implant olarak görev yapmak için yerinde bırakılır ve işlemin ikinci aşaması gerekli değildir. Radyasyonla kanser tedavisi başarılı bir implant prosedürü olasılığını azaltabilir ve cerrahınızla tartışılmalıdır.

Yeni Teknikler ve Ek Destek
Popüler meme rekonstrüksiyon prosedürleri vurgulanırken, cerrahlar aktif olarak sonuçları iyileştirmek için yeni teknikleri araştırıyor ve test ediyorlar. Bazen meme rekonstrüksiyonu prosedürleri büyüme ve iyileşme için ek desteklerden yararlanır. Cerrahlar, bu amaç için bağışlanmış insan veya hayvan derisinden oluşturulan sentetik bir ağ veya ürünler kullanabilirler. Genel olarak aselüler dermal matriks olarak bilinen  deriden yapılan ürünler, vücudun materyali reddetmesini önleyen ve hastalıkların bulaşmasını önleyen hücreleri uzaklaştırmıştır. Sentetik mesh ve aselüler dermal matris ürünleri, implantların veya fleplerin boyutunu ve ağırlığını barındırabilir, flep yer değiştirdikten sonra karın dokularını onarabilir ve destekleyebilir ve iyileşme sırasında yeni göğüs dokusunu besleyen çevre dokuları kolaylaştırabilir.

İşlem
Hangi rekonstrüksiyon seçeneğinin seçildiğine bakılmaksızın, hemen bir mastektomi prosedüründen veya önceki bir mastektominin izi boyunca göğüste bir insizyon yapılır. Flep, genişletici veya implantı tutmak için cep benzeri bir açıklık oluşturulmuştur. Pedikül flep prosedürü yapılırsa, derinin altında hasat bölgesinden göğse doğru bir tünel oluşturulur ve doku flep tünelden yavaşça göğüs bölgesine doğru itilir. Kanat, göğsün üzerine yerleştirildikten ve kan kaynağına uygun şekilde takıldıktan sonra, sıvı birikmesini önlemek için drenaj boruları tipik olarak hasat yerine yakın bir yere yerleştirilir. Serbest flepler ve implantlar veya genişleticilerle rekonstrüksiyon için, drenaj tüpleri de iyileşme sırasında sıvı toplamak için yeniden yapılandırılmış göğüs dokusuna yerleştirilebilir. Flep, genişletici veya implant yerleştirildikten sonra, dikişler dikişler, cilt yapıştırıcısı veya cerrahi bantla kapatılır.

Yeniden Yapılanma
Yeniden yapılanma türünüze bağlı olarak, bir veya iki gün hastanede kalınabilir. Ameliyattan sonra birkaç gün içerisinde azalabilecek veya birkaç hafta veya birkaç ay boyunca sürebilen morarma ve şişlik hissedeceksiniz. Ameliyat sırasında sinirler kesildiğinden, yeniden yapılandırılmış göğsünüzün normalde normal hassasiyeti korumadığını not etmek önemlidir. Diren tüpleri genellikle ameliyattan birkaç gün sonra çıkarılır ve cerrahınız çözünmeyen dikişler kullandıysa, tipik olarak bir veya iki hafta içinde alınır. Kesiklerden kaynaklanan izler zamanla önemli ölçüde kaybolur, ancak genellikle tamamen yok olmaz. Doktorunuz, iyileşme süreniz için, kaldırma ve aktivite kısıtlamaları dahil olmak üzere ayrıntılı talimatlar ve iyileşme sırasında stabilite sağlamak için bir destek giysisi giymeniz gerekip gerekmediği konusunda size ayrıntılı talimatlar verecektir.

Düzeltmeler
İlk rekonstrüksiyon prosedürünüz meme kesesi oluştururken, göğüslerinize daha doğal bir görünüm kazandırmak için sonraki prosedürlerden geçme seçeneğiniz vardır. Bunlar, daha simetrik bir görünüm elde etmek için yeniden yapılandırılmış memenin, diğer memenin revize edilmesini veya bir meme ucu ve areola oluşturma prosedürlerini içerebilir. Mevcut meme derisi ve dokusu kullanılarak bir meme ucu oluşturulabilir. Bazen cilt vücudun başka yerlerinden alınabilir ve areola oluşturmak için kullanılabilir. İyileşmeden sonra, yeniden yapılan meme ucu ve çevresini dövme yaparak areolar pigmentasyonu sağlanabilir. Artık meme rekonstrüksiyonu için çok çeşitli seçeneklere sahipsiniz. Yeni yaklaşımlar da değerlendirilmektedir ve mevcut prosedürlerin popülaritesi teknikler geliştikçe değişebilir. Cerrahınız, vücudunuz ve yaşam tarzınız için hangi prosedürün en iyi olduğunu belirleme seçeneklerini değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

 

TIM

TIM

Leave a Replay

About Us

Hastalarımıza tedavi için ihtiyaç duydukları bilgileri ve faydalı tıbbi tavsiyeleri veriyoruz ve gerekli işlemleri yürütmede kararlar alıyoruz, Ameliyat olsun ya da olmasın. Sertifikalı doktorlarımız hastalarımıza hizmet vermeye adamıştır… Hakkımızda

Our Deparments

Recent Posts

Follow Us

Protfolio Tags

Sign up for our Newsletter

Don’t worry we don’t send spam emails

Shopping Basket